Villkor/Information

Bokning av resa
* Onlinebokning är öppen dygnet runt! Smidigaste och bästa sättet att boka!
* Du bokar din resa via mail info@kagansbuss.se eller Tel:044-10 00 85

GPDR
Enligt GDPR-lagen får vi inte skicka ut register MEN vi skickar oftast ut påstigningslista och platslista innan resa till alla resenärer.Vill man ej vara med på denna listan får man medd. oss det och då får man inget utskick innan resa och man håller själv reda på tider och annan info.

Med anledning av Sanna Nielsens inställda shower på Hamburger Börs mars 2019 har vi denna infon gällande artister, konserter etc som ställer in pga olika anledningar:
Ställer artisten in showen/konsert återbetalas biljettpriset för showen, resten av resan genomförs ändå om vi måste göra det och återbetalas ej.

ANMÄLAN OCH BETALNING
Anmälningsavgift (per person) 500 eller 1000:- dras av på slutpriset.
Anmälan är bindande så snart den skriftliga eller muntliga beställningen är gjord. För våra flerdagarsresor skall anmälningsavgift erläggas. Anmälningsavgiften är 500:- för flerdagarsresa och betalas inom 10 dagar. Slutlikviden erlägges senast 30 eller 40 dagar före avresan beroende på resa. Postens resp bankens kvitto gäller som vårt. I och med erlagd anmälningsavgift godtar resenären de resevillkor vi tillämpar. För bokning senare än 30 dagar före avresa skall hela resans belopp betalas omgående.

AVBESTÄLLNING/AVBOKNING
Avbeställningskostnad per person:
- Mer än 30 dagar före avresa: Exp. avgift 200:- & anmälningsavgiften
- 30-21 dagar före avresa:
Hela anmälningsavgiften & 50% av resekostnaden.
- 20 dagar-7 dagar före avresa: Hela anmälningsavgiften & 25% tillbaka av resekostnaden.
- mindre än 7 dagar före avresa: Hela anmälningsavgiften & 0% tillbaka av resekostnaden.
- Biljetter köpes ej tillbaka

Viktig information för dig som reser med Kagans Buss!
» Spara ditt deltagarbevis! Där står bl.a. avresetiden från din hemort.
» Avbeställningsskydd ingår ej.
» Glöm inte att ta med giltigt pass eller ID-kortoch försäkringskassans utlandskort när du reser utanför Norden. Körkort gäller ej som giltig id-handling.
» Kontrollera din reseförsäkring!
» Vi har rätten att i efterhand kräva extra pengar på bokad buss om där är ovanligt mycket städning och nerskräpning.
Kräkning som sker oansvarligt debiterar via oavkortat med 2000kr.

1. Anmälan
Din anmälan är bindande från det att vi skickat ut din bekräftelse. De allmänna resevillkoren och Kagans Buss särskilda resevillkor börjar då gälla. Resenären är skyldig att själv kontrollera sin bokningsbekräftelse för att undvika missförstånd.

2. Avbokningskostnader
1. Avgift vid avbokning mer än 30 dagar före avresa:Exp. avgift 200:- & anmälningsavgiften
2. Sker avbokning 21-30 dagar före avresan:Hela anmälningsavgiften & 50% av resekostnaden.
3. Sker avbokning senare än 20-7  dagar före avresan:Hela anmälningsavgiften & 25% tillbaka av resekostnaden.
4. Sker avbokning mindre än 7 dagar före avresan:Hela anmälningsavgiften & 0% tillbaka av resekostnaden.
Gäller ej teater- och evenemangsresor. OBS! Vid teater- och evenemangsresor återbetalas inte biljetten utan bokat avbeställningsskydd stärkt av läkarintyg.
Avbeställningsskyddet ska beställas samtidigt som resan bokas.
Detta gäller vid avbeställning pga med läkarintyg* styrkt sjukdom, olycksfall eller dödsfall som drabbar resenär eller dess familj. *OBS! Måste styrkas med läkarintyg daterat senast avresedagen. 
Vi tar då ut en expeditionsavgift på 200 kr + inbetalat avbeställningsskydd.
Avbeställningen måste dock ske innan resan påbörjats.
Vid vissa kryssningar gäller andra villkor, kontakta oss för mer information.

3. Öppet köp
Kagans Buss erbjuder kostnadsfri avbeställning 7 dagar efter bokning , dock minst 35 dagar före avresa.
Ev. preliminärbokning försvinner automatiskt efter fem dagar.

4. Bagage
Max en resväska och ett handbagage/pers. Maxvikt, inkl. inhandlade varor, se separat resa. Resenären ansvarar själv för sitt bagage och inhandlade varor samt märkning av dito. Försvunna kollin och väskor ersätts ej. Se er hemförsäkring.

5. Barnrabatter
Barn ej fyllda 12 år erhåller 25 % rabatt på flerdagsresor om barnet delar rum med två fullt betalande resenärer. Om barn under 12 år delar rum med en fullt betalande erhålles 15 % rabatt. Vid kryssningar och speciella barnresor gäller andra villkor. OBS Kan förekomma avvikelser på rabattsatsen beroende på vilket hotell som vi bor på.

6. Betalning
Anmälningsavgift betalas senast 5 dagar efter att inbetalningskort erhållits. Anmälningsavgiften är från 500 kr. Slutlikviden erlägges senast 40 dagar före avresa, vid anmälning senare än 40 dagar skall betalning ske snarast.

7. Försäkringar

Vid resa utanför Norden: tag med Försäkringskassans kort som visar att du är sjukförsäkrad i Sverige, gäller då akutvård i annat land. Dock har Sverige inte avtal med alla länder, här är det viktigt att
man har en reseförsäkring. Kontrollera med ert försäkringsbolag att reseskyddet räcker, viktigast är flygtransport hem vid sjukdom – detta är viktigt att ha även i de länder Sverige har avtal med.

8. Genomförande av resa
Inställande av 1-dagsresa på grund av för få deltagare meddelas senast fem dagar före avresa. På 2-3 dagarsresa meddelas resenären senast 14 dagar före avresa. Längre resor senast 28 dagar före avresa. Minimiantal för resornas genomförande är normalt 30 pers.

9. Grupprabatter
Grupper om minst 10 pers. på ordinarie resa och där gruppen bokats och betalas gemensamt erhåller rabatt. Tag kontakt med kontoret för ytterligare information.

10. Gäst med speciella önskemål
Det är viktigt att ni vid bokning av resan meddelar oss om speciella önskemål som rör t.ex. allergier, rökfria rum m.m. Önskemål om rum eller hytter bredvid varandra försöker vi att tillgodose men detta kan vi ej garantera.

11. Hotellinformation
I resans pris ingår del i 2-bäddsrum med dusch/wc, standard 3 + eller 4 om inget annat anges.
Beakta att standarden kan variera från olika länder. Undantagsvis kan så kallade kombirum användas (enkelrum med extrabädd), eller Grand-lit (dubbelsäng med gemensamma sängkläder). Enkelrumstillägg är en avgift för att ensam få disponera ett rum. Trots detta kan standarden vara något lägre på enkelrum.

12. Klagomål
Vi hoppas att du inte finner anledning att klaga på våra resor. Eventuella fel och brister ska först och främst anmälas till personalen på vår buss så att de har möjlighet att avhjälpa felet. Klagomål till oss skall ske skriftligt senast 30 dagar efter hemkomst.

13. Kvarglömda effekter
Om du glömt något i bussen, förvaras färskvaror 1 dygn, övriga saker 14 dagar, därefter skänker vi bort det.

14. Pass och visum
För utomnordiska resor skall resenären vara försedd med pass (giltigt minst 6 mån. efter hemkomst ) eller nationellt idkort. Resenären svarar själv för att nödvändiga visum och andra handlingar ordnas.

15. Platsreservering
I mån av tid och möjlighet försöker vi hjälpa alla så gott vi kan.

16. Privata utgifter
Som resenär är man skyldig att före avresan från hotellet betala sina privata utgifter, såsom ex. telefon, drycker, minibar, videofilm etc. Ev. efterdebitering från hotellet ska bekostas av resenären.

17. Resegaranti
Vi har ställt lagstadgad garanti hos Kammarkollegiet vilket innebär att våra resenärer har skydd och rättigheter enligt gällande bestämmelser.

18. Utlandsinfo
Tag gärna kontakt med resp. lands turistbyrå om du önskar mer information t.ex kartor eller broschyrer gällande din resa. De flesta utländska turistbyråer finns representerade i Stockholm.

19. Vad ingår i resan
I faktarutan för varje resa anges vad som ingår. Jämför gärna då vi har valt att inkludera det mesta i våra resor. Dryck ingår ej vid lunch och middagar om annat ej inte anges.

20. Valuta- och programändringar
Vi reserverar oss för ev. prishöjningar p.g.a. förändringar av valutakurser, oljepriser, skatter, avgifter m.m. som ligger utanför vår kontroll. Ändring av hotell m.m. kan förekomma.